Điều khoản và điều kiện chung của nhà cái 777Win

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc nền tảng nào của 777Win (sau đây gọi là Dịch vụ), bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là Điều khoản). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chúng tôi xin vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản về quyền riêng tư và bảo mật

777Win cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Dưới đây là những điểm quan trọng mà bạn cần biết về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký tài khoản người dùng hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xác nhận danh tính của bạn, liên hệ với bạn khi cần thiết và cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Dịch vụ, bao gồm lịch sử giao dịch, lịch sử đăng nhập và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ và cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích đã được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và theo các quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi không bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các tình huống như:

  • Khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc chính quyền có thẩm quyền.
  • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của 777Win hoặc người dùng khác.
  • Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bên thứ ba.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn qua việc sử dụng các phương pháp bảo mật vật lý, điện tử và lưu trữ phù hợp. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet chưa thể đảm bảo tuyệt đối an ninh vì chúng tôi chưa thể đảm bảo sự bảo mật hoàn toàn của thông tin cá nhân của bạn.

Điều khoản về quyền riêng tư và bảo mật
Điều khoản về quyền riêng tư và bảo mật

Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, mã máy tính, hình ảnh, video, bản ghi âm, đồ họa, biểu tượng nút, biểu tượng và giao diện người dùng, được bảo vệ theo luật bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế và các luật về sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được phép sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, chỉnh sửa, tạo các tác phẩm phái sinh, bán, cấp phép hoặc khai thác nội dung nào trên Dịch vụ theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của 777Win.

Sử dụng Dịch vụ

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc về 777Win hoặc bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Dịch vụ để sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Nội dung người dùng

Khi bạn đăng tải nội dung lên Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu và điều khiển nội dung đó và bạn cho phép 777Win sử dụng nội dung đó theo các điều khoản đã được thỏa thuận. Bạn cũng đồng ý không đăng tải bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba.

Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

Quy định về tài khoản người dùng

Để truy cập hoặc sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản người dùng. Bạn cần nhập thông tin đúng và chính xác khi đăng ký tài khoản người dùng và lưu ý rằng thông tin đăng nhập sẽ tự động update khi có sửa đổi. Bạn cũng có nghĩa vụ bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không tiết lộ cho bất cứ ai biết.

Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc tạm dừng tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ bất cứ vi phạm nào trong các Điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn không sử dụng Dịch vụ trong một khoảng thời gian dài hoặc nếu chúng tôi quyết định ngừng hoạt động Dịch vụ.

Quy định về tài khoản người dùng
Quy định về tài khoản người dùng

Trong bài viết trên, chúng tôi đã trình bày chi tiết về quy định và điều khoản sử dụng của 777Win khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng những nội dung trong bài viết sẽ hỗ trợ bạn nắm vững thêm được về nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.